SBOIL - Zwalczanie rozlewów olejowych poprzez zastosowanie biodegradowalnych absorbentów na Południowym Bałtyku

Celem projektu jest usprawnienie systemu szybkiego reagowania na wyciek ropy w niesprzyjających warunkach pogodowych i płytkich wodach. Zostanie to zrealizowane poprzez wdrożenie nowej koncepcji reakcji na wyciek ropy naftowej z wykorzystaniem absorbentów o nowych możliwościach aplikacji. Sprzęt do reakcji na wyciek ropy będzie stacjonował w gotowości w regionie Bałtyku Południowego przez co ogólna zdolność do reagowania na wycieki ropy naftowej wzrośnie, a potencjalny wpływ zrzutów zanieczyszczeń oleju zostanie znacznie zmniejszony. Inwestycja powinna poprawić zdolności reagowania na wyciek i działać jako demonstrator promowania tego rodzaju koncepcji. Krajowe i międzynarodowe warsztaty podniosą poziom świadomości na różnych poziomach operacji reagowania na wyciek oleju, nowej koncepcji i odpowiadających im obowiązków i możliwości różnych interesariuszy.

Słowa kluczowe:
rozlewy olejowe, zanieczyszczenia morza, absorbenty, techniki zwalczania rozlewów, ochrona ekosystemu, rozlewy transgraniczne, Południowy Bałtyk

Wartość 350 250,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2016-07-01 - 2019-06-30
Źródło finansowania South Baltic
Kontakt Lucjan Gucma - kierownik projektu email: l.gucma@am.szczecin.pl, tel: 91 48 09 485
Małgorzata Jankowska - asystent finansowy email: mjankowska@am.szczecin.pl, tel. 91 48 09 403
Skład konsorcjum 1 University of Rostock, Chair of Geotechnics and Coastal Engineering - lider projektu
2. World Maritime University, Malmo
3. SAR Gdynia
WWW http://herm.kueste.auf.uni-rostock.de/~msie/sboil/?page_id=2