DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

NAUKA - Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w AM poprzez rozwój kompetencji kadry kierowniczej oraz wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania oraz zintegrowanego systemu informatycznego. Zakres projektu można więc podzielić na dwa główne obszary:

1. Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej

W tym obszarze zorganizowanych zostanie 12 szkoleń menedżerskich w 9 różnych tematach dla 60 osób zajmujących stanowiska kierownicze w AM. Dodatkowo 27 z ww. osób podejmie dwusemestralne studia podyplomowe w tematyce: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy jakości, zarządzanie projektami, audyt i kontrola, finanse publiczne oraz inne w zależności od potrzeb.

2. Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania uczelnią

Drugi obszar składa się z 5 wyodrębnionych zadań polegających na wdrożeniu modelu zarządzania: kadrami, finansami, majątkiem, dokumentami i informacją oraz jakością kształcenia. W ramach tych zadań wdrożony zostanie zintegrowany system informatyczny składający się z 10 modułów ściśle ze sobą współpracujących. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt informatyczny do obsługi tego systemu.

Słowa kluczowe:
podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, szkolenia menedżerskie, nowoczesne modele zarządzania uczelnią, zintegrowany system informatyczny

Wartość 4 711 086,73 PLN (złoty)
Okres realizacji 2013-01-01 - 2014-12-31
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kontakt Andrzej Durajczyk - kierownik projektu a.durajczyk@am.szczecin.pl
Marta Wielińska - asystent finansowy m.wielinska@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum nie dotyczy
WWW brak