DLA PRACOWNIKÓW AM - REJESTR PROJEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ CTTM

EGMDSS – GMDSS E-learning system

EGMDSS jest już kolejnym projektem zrealizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie w ramach europejskiego programu ramowego Leonardo da Vinci. Wspólnie z partnerami z ośmiu krajów (Słowenia, Hiszpania, Finlandia, Anglia, Włochy, Turcja, Holandia, Grecja) tworzy grupę realizującą zadanie, którego celem jest budowa i wdrożenie systemu kształcenia GMDSS poprzez Internet. System obejmuje zagadnienia łączności GMDSS w szczególności treści obejmujące swym zakresem wymagania określone certyfikatem SRC (Short Range Certificate). Ideą projektu jest umożliwienie użytkownikom systemu wolnego dostępu pozwalającego zdobyć odpowiednią wiedzę. Udostępniony został również symulator zawierający liczne animacje rzeczywistych łączności. Projekt umożliwił także zdobywania certyfikatów SRC potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Słowa kluczowe:
system kształcenia GMDSS, certyfikat SRC

Wartość 11 700,00 EUR (euro)
Okres realizacji 2006-10-01 - 2008-09-30
Źródło finansowania Leonardo da Vinci
Kontakt Janusz Uriasz - kierownik projektu j.uriasz@am.szczecin.pl
Skład konsorcjum 1. SPINAKER D.O.O.
2. IDEC
3. SE.MA2
4. University Polytechnic de Catalunya
5. Maritime Institute Willem Barentsz
6. Maritime University of Szczecin
7. University of Cadiz
8. Satakunta University of Applied Sciences
9. ADAPTA
10. TUDEV Institute of Maritime Studies
11. Centre for Factories of the Future (C4FF)
WWW http://www.maritimetraining.pro/index.php