Konkursy

Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
Brak elementów
Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
Brak elementów
Nazwa Konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
HORYZONT 2020, Mobility for growth - 2015 15.10.2015 Ostatnie w 2015 roku konkursy w obszarze transportu
HORYZONT 2020, ERC Starting grants 17.11.2015 Konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (granty indywidualne) dedykowany naukowcom rozpoczynającym karierę badawczą (2-7 lat po doktoracie), pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.
HORYZONT 2020 - Applications in Satellite Navigation - Galileo 01.03.2017 Na rok 2017 zapowiadane są nowe konkursy programu Horyzont 2020 dotyczące zastosowania nawigacji satelitarnej. Obszar GALILEO-2017 składać się będzie z 4 konkursów: - GALILEO-1-2017: EGNSS Transport applications (w tym zastosowanie EGNSS w transporcie morskim), - GALILEO-2-2017: EGNSS mass market applications, - GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications, - GALILEO-4-2017: EGNSS awareness raising and capacity building.
HORYZONT 2020 - MG-2.1-2017 Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport. 19.10.2017 - II etap Konkurs w obszarze Transport wodny (Waterborne transport). Jest to konkurs 2 etapowy. Nabór do I etapu kończy się 26 stycznia 2017, a II etapu 19 października 2017.
HORYZONT 2020 - MG-2.2-2016 Development, production ande of high performance and lightweight materials for vessels and equipment 20.01.2016 Konkurs z obszaru Transport wodny (Waterborne transport). Spodziewany wpływ projektów: zastosowanie do produkcji statków oraz ich wyposażenia nowych lżejszych materiałów podnoszących m.in. efektywność energetyczną jednostek. Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - MG-2.3-2016 New improved tranport concepts in waterborne transport 20.01.2016 Konkurs z obszaru Transport wodny (Waterborne transport). Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - MG-3.3-2016 Safer waterborne transport and maritime operations 20.01.2016 Konkurs z obszaru : Bezpieczeństwo w transporcie (Transport - Safety). Nabór projektów w konkursie jest dwustopniowy. Pierwszy etap zamyka się 20 stycznia 2016 r, a II etap 29 września 2016.
HORYZONT 2020 - BG-02-2016/2017: High value-added specialised vessel concepts enabling more efficient servicing of emerging coastal and offshore activities 14.02.2016 Konkurs jednoetapowy, w wezwaniu Blue Growth (Niebieski wzrost). Projekt o charakterze innowacyjnym (IA). Rozwiązanie otrzymane w wyniku projektu powinno osiągnąć min. 5 poziom gotowości technologicznej (TRL)
HORYZONT 2020 - MG-2.4-2017: Complex and value-added specialised vessels 19.10.2017 - II etap Konkurs dwuetapowy. Typ: działania innowacyjne.
Premia na Horyzoncie - MNISW Nabór ciągły MNISW ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
HORYZONT 2020 - MG -7.3-2017 The Port of the future 19.10.2017 - II etap Wezwanie konkursowe obejmuje dwa rodzaje projektów: CSA (Akcje koordynująco-wspierające) oraz RIA (Projekty badawczo-innowacyjne).
HORYZONT 2020 - MG - 5.2 - 2017 - Innovative ICT solutions for future logistics operations 19.10.2017 - II etap Konkurs dwustopniowy. Typ: projekty badawczo-innowacyjne.
HORYZONT 2020 - DATA FUSION FOR MARITIME SECURITY APPLICATIONS 25.08.2016 Konkurs: SEC-19-BES-2016: DATA FUSION FOR MARITIME SECURITY APPLICATIONS. Konkurs jednostopniowy. TYp: projekty innowacyjne. Dotyczy kwestii bezpieczeństwa w sektorze morskim.
HORYZONT 2020 - Green Vehicles 2016-2017 01.02.2017 Projekty dot. "zielonych rozwiązań" w transporcie drogowym.
HORYZONT 2020 - MG-7-2-2017: Optimisation of transport infrastructure including terminals 19.10.2017 - II etap Konkurs dwuetapowy, termin aplikowania dla 1 etapu : 26.01.2017. Typ: działania badawczo-innowacyjne.
HORYZONT 2020 -BG-04-2017 - Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: Enabling technologies 14.02.2017 Konkurs multidyscyplinarny na pograniczu takich obszarów jak: energia odnawialna, transport morski, akwakultura oraz związane z nimi usługi w obszarach morskich. Nabór w konkursie - 1 etapowy, typ: Akcje innowacyjne