DLA PRACOWNIKÓW AM - KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ

Procedura patentowa w AM

W wyniku działalności naukowej mogą powstać rozwiązania techniczne posiadające cechy umożliwiające uzyskanie patentu na wynalazek (więcej o cechach w części PATENT).Ze strony Akademii Morskiej w Szczecinie

czytaj więcej...

O komercjalizacji dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych AM

W najprostszych słowach o komercjalizacji mówimy wtedy, kiedy wyniki badań naukowych i/lub prac rozwojowych mające postać np. wynalazku są sprzedawane na rynku w postaci produktu czy usługi przez

czytaj więcej...