DLA BIZNESU - USŁUGI B+R

Usługi B+R Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki

Działalność Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki koncentruje się wokół zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i systemów elektrycznych statku oraz systemów automatyki.

czytaj więcej...

Usługi B+R Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu wykonuje analizy, eskpertyzy, zalecenia oraz badania naukowe na zlecenie sektora prywatnego zgodnie z posiadanymi kompetencjami w obszarach: Międzynarodowe

czytaj więcej...

Usługi B+R Wydziału Mechanicznego

Wydział Mechaniczny wykonuje analizy, eskpertyzy, zalecenia oraz badania naukowe na zlecenie sektora prywatnego.KATEDRA DIAGNOSTYKI I REMONTÓW MASZYN specjalizuje się w:1. Ocenie jakości

czytaj więcej...

Usługi B+R Wydziału Nawigacyjnego

Wydział Nawigacyjny wykonuje analizy, eskpertyzy, zalecenia oraz badania naukowe na zlecenie sektora prywatnego. Tematyka prac badawczych prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym:   Bezpieczeństwo

czytaj więcej...