AKTUALNOŚCI

Gdzie publikować - lista punktowanych czasopism i materiałów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów Więcej >>>

czytaj więcej...

TANGO 4

W III kwartale 2019 r. w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN oraz NCBiR zostanie ogłoszony konkurs, którego celem jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań

czytaj więcej...

Dyżur ekspercki: Nowe konkursy w programie Horyzont 2020. Znajdź temat dla siebie!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów

czytaj więcej...

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - środki na wkład własny

Wzorem lat poprzednich MNiSW dofinansuje do 90% wkład własny do projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

czytaj więcej...

Nabór ekspertów oceniających projekty - FNP

Trwa nabór na ekspertów naukowych i gospodarczych do oceny wniosków w ramach konkursów PO IR prowadzonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Zakończenie: 27 sierpnia br.

czytaj więcej...

WECANet COST - drugi konkurs na krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Do 1 września 2019 r. Akcja programu COST pt. „WECANet - A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki

czytaj więcej...