Harmonogram szkoleń CTTM do końca 2019 r.

Przed końcem 2019 r. proponujemy dwa szkolenia. Rekrutacja odbędzie się przed danym wydarzeniem, o czym pracownicy AM zostaną poinformowani drogą mailową. Zapraszamy do uczestnictwa.

Data Dzień tygodnia Tytuł szkolenia Preferowany uczestnik Miejsce 
Godzina                  
24.10.2019  czwartek Bazy danych jako źródło informacji o stanie techniki, trendach oraz wynikach działalności naukowej
(PBN, Espacenet, baza UPRP, Patent innovation, European Innovation Scoreboard)
pracownicy AM   sala 28 9:00-10:30
21.11.2019 czwartek Ochrona własności intelektualnej. Komercjalizacja wyników działalności naukowej pracownicy AM   sala 28 9:00-11:00